Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

TIMBER [TØMMER] - Saw timber Drammen 24 ft 9 in - J1_15, dusin, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Drammen
Fra Til
1 1873 9 90
2 1874 12 30

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.