Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

TIMBER [TØMMER] - Saw timber Drammen 6 al 12 in - J1_6, dusin, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Drammen
Fra Til
1 1826 5 0
2 1829 4 0
3 1836 4 0
4 1840 3 60
5 1845 4 0
6 1850 4 60
7 1855 5 0
8 1860 6 0
9 1865 6 0
10 1870 6 0
11 1874 10 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.