Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

TIMBER [TØMMER] - Saw timber Glommen 11 al 10.5 in - J1_3, dusin, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1853 6 48
2 1856 7 60
3 1862 9 0
4 1869 10 0
5 1873 13 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.