Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

TIMBER [TØMMER] - Saw timber Glommen 6 al 12 in - J1_1, dusin, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1810 12 0

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1815 15 0

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1819 4 0
2 1823 4 60
3 1827 3 0
4 1833 2 60
5 1837 3 0
6 1844 3 0
7 1848 6 0
8 1853 6 0
9 1856 7 0
10 1862 8 60
11 1869 8 60
12 1873 12 60

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.