Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

TIMBER [TØMMER] - Saw timber Glommen 8 al 12 in - J1_2, dusin, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1823 8 60
2 1827 5 60
3 1833 5 0
4 1837 5 0
5 1844 5 0
6 1848 8 84
7 1853 9 84
8 1856 10 84
9 1862 12 60
10 1869 13 0
11 1873 19 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.