Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

TIMBER [TØMMER] - Saw timber Glommen 8.5 al 11 in - J1_4, dusin, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1853 4 84
2 1856 6 0
3 1862 8 0
4 1869 8 0
5 1873 11 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.