Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

TIMBER [TØMMER] - Saw timber Kongsberg 24 ft 8 in - J1_11, dusin, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Kongsberg
Fra Til
1 1872 5 0
2 1873 8 60
3 1874 8 0
4 1875 7 0
5 1876 7 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.