Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

TIMBER [TØMMER] - Saw timber Kongsberg 24 ft 9 in - J1_12, dusin, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Kongsberg
Fra Til
1 1872 7 0
2 1873 10 60
3 1874 9 0
4 1875 9 0
5 1876 9 60

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.