Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

TIMBER [TØMMER] - Saw timber Laagen 6 al 12 in - J1_7, dusin, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Larvik
Fra Til
1 1812 18 24

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Larvik
Fra Til
1 1816 20 0

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Larvik
Fra Til
1 1819 2 8
2 1821 1 76
3 1823 2 44
4 1865 5 0
5 1870 5 0
6 1873 9 0
7 1876 8 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.