Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

TIMBER [TØMMER] - Saw timber Laagen 8 al 12 in - J1_8, dusin, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Larvik
Fra Til
1 1816 30 0

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Larvik
Fra Til
1 1823 5 0
2 1865 9 0
3 1870 9 0
4 1873 13 0
5 1876 11 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.