Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

TIMBER [TØMMER] - Timber bought by Borregaard Paper Mill - J1_9, dusin, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Fredrikshald
Fra Til
1 1861 4 13
2 1862 3 113
3 1863 4 24
4 1864 4 19
5 1865 4 22
6 1866 4 12
7 1867 4 17
8 1868 4 37
9 1869 4 44
10 1870 4 50
11 1871 4 38
12 1872 5 66
13 1873 7 64
14 1874 7 109
15 1875 6 86
16 1876 6 67

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.