Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

TOBACCO [TOBAKK] - One pund from tobacco chest - G3_4, pund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 12
2 1768 12
3 1769 13
4 1770 13
5 1771 13
6 1773 13
7 1774 13
8 1775 13
9 1776 13
10 1777 16
11 1778 21
12 1779 22
13 1780 21
14 1781 20
15 1782 20
16 1783 19
17 1784 18
18 1785 18
19 1786 17
20 1787 16
21 1788 16
22 1789 16
23 1790 15
24 1791 14
25 1792 14
26 1793 14
27 1794 14
28 1795 14
29 1796 14
30 1797 15
31 1798 16
32 1799 16
33 1800 16
34 1801 16
35 1802 16
36 1803 16

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.