Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco European - G3_3, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1778 6 72
2 1779 4 12
3 1780 3 56
4 1781 3 90
5 1782 4 0
6 1783 3 40
7 1784 2 83
8 1785 2 59
9 1786 2 44
10 1787 2 47
11 1788 2 48
12 1789 2 32
13 1790 2 32
14 1791 2 29
15 1792 2 32
16 1793 2 32
17 1794 2 32
18 1795 2 32
19 1796 2 29
20 1797 2 32
21 1798 2 32
22 1799 2 32
23 1800 2 32
24 1801 2 32
25 1802 2 32
26 1803 2 32

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.