Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco Virginia leaf - G3_6, pund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1826 17
2 1827 18
3 1828 16
4 1829 17
5 1830 15

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.