Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco Virginia leaf Nordlandskurant - G3_5, mark, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1815 2 0

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1817 48
2 1822 24
3 1823 19
4 1824 16
5 1825 14
6 1826 15
7 1827 16
8 1828 14
9 1829 13
10 1830 13
11 1831 13
12 1832 12
13 1833 14
14 1834 16
15 1835 15
16 1836 14
17 1837 14
18 1838 14
19 1839 23
20 1840 19
21 1841 12
22 1842 10
23 1843 10
24 1844 11
25 1845 11
26 1846 11
27 1847 11
28 1848 12
29 1849 12
30 1850 12
31 1851 15
32 1852 12
33 1853 12
34 1854 12
35 1855 14
36 1856 15
37 1857 21
38 1858 21
39 1859 22
40 1860 22
41 1861 21
42 1862 25
43 1863 26
44 1864 25
45 1865 23

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.