Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco Virginia leaf brown - G3_1, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 2 52
2 1768 3 18
3 1769 3 78
4 1770 3 59
5 1771 3 74
6 1773 3 5
7 1774 2 66
8 1775 3 32
9 1776 5 2
10 1777 7 84
11 1778 9 71
12 1779 9 12
13 1780 9 86
14 1783 8 0
15 1784 5 0
16 1785 5 32
17 1786 4 62
18 1787 4 56
19 1788 4 54
20 1789 3 95
21 1790 4 50
22 1791 3 79
23 1792 3 41
24 1793 3 47
25 1794 4 11
26 1795 4 3
27 1796 5 10
28 1797 8 17
29 1798 11 9
30 1799 9 87
31 1800 6 38
32 1801 5 86
33 1802 5 78
34 1803 6 87

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1819 9 40
2 1822 9 0
3 1823 8 0
4 1825 5 53
5 1826 6 9
6 1827 7 0
7 1828 5 97
8 1829 5 67
9 1830 5 75
10 1831 6 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.