Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco leaf - G3_7, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1861 11 4
2 1862 12 84
3 1863 13 60
4 1864 13 35
5 1865 12 108
6 1866 12 5
7 1867 10 84
8 1868 9 105
9 1869 9 60
10 1870 10 36
11 1871 10 54
12 1872 10 8
13 1873 10 29
14 1874 10 83
15 1875 12 37
16 1876 12 25

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.