Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Takstein, stykk, 1000

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1759 7 70
2 1760 8 2
3 1761 7 35
4 1762 7 67
5 1763 8 70
6 1764 7 84
7 1765 7 86
8 1766 7 52

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.