Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Talg, lispund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Arendal Flekkefjord Fredrikstad Holmestrand Kristiansand Larvik og Sandefjord Mandal Risør Stavanger V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 1719 1 31 1 31
2 1736 84 1 32 1 16 1 4
3 1737 84 1 40 1 7
4 1738 1 12 84 93 89
5 1739 84 84 84
6 1740 87 87
7 1741 1 2 1 24 1 48 1 6 1 10
8 1742 1 0 1 34 1 38 1 10 1 11
9 1743 1 0 1 0
10 1744 1 0 1 48 1 4
11 1745 1 7 1 79 1 35
12 1746 1 17 2 8 1 56
13 1747 1 27 2 0 1 66
14 1748 1 24 2 0 1 61
15 1749 1 20 1 61 1 40
16 1750 1 24 1 69 1 41
17 1751 1 21 1 48 1 30
18 1752 1 15 3 45 1 74
19 1753 1 3 1 91 1 41
20 1754 1 4 1 61 1 17
21 1755 1 20 2 27 1 42
22 1757 1 28 1 35 1 31
23 1759 1 10 1 32 80 1 9
24 1761 67 67
25 1763 1 56 1 56
26 1766 2 0 2 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.