Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Talg, pund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Holmestrand
Fra Til
1 1762 1 48
2 1763 1 64

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.