Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Talg, skålpund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Holmestrand Kristiansand V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1764 11 11
2 1766 12 12

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.