Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Tjære, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Tønsberg
Fra Til
1 1719 4 0
2 1720 2 0

Ukjent

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kristiansand
Fra Til
1 1645 2 24
2 1650 3 0
3 1655 2 48
4 1658 2 48
5 1659 3 0
6 1660 3 0
7 1661 3 0
8 1662 3 0
9 1667 2 48
10 1668 2 48
11 1669 2 48
12 1670 2 48
13 1671 2 48
14 1672 2 48
15 1673 2 0
16 1675 2 6
17 1676 2 24
18 1677 2 0
19 1678 2 12
20 1679 1 69
21 1680 2 0
22 1681 2 24
23 1682 2 0
24 1683 2 0
25 1684 2 0
26 1685 2 0
27 1686 2 0
28 1687 2 0
29 1688 2 0
30 1690 2 0
31 1691 1 48
32 1692 2 0
33 1694 2 4
34 1695 2 0
35 1696 2 0
36 1697 2 12
37 1699 2 0
38 1700 2 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.