Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Tobakk, skålpund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fritzøe
Fra Til
1 1744 16
2 1745 16
3 1746 16
4 1747 16
5 1748 16
6 1749 16
7 1750 16
8 1751 16
9 1752 16
10 1753 16
11 1754 16
12 1755 16
13 1757 16
14 1759 17
15 1760 18

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.