Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Tobakk, blader, pund, 100

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kristiansand Stavanger V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1719 8 0 8 0
2 1759 4 94 4 94
3 1760 5 64 5 64
4 1761 5 43 5 43
5 1762 5 72 5 72
6 1763 5 37 5 37
7 1764 6 22 6 22
8 1765 6 24 6 24
9 1766 6 16 6 16

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.