Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Tobakk, hollandsk spinn, små rull, pund, 100

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1759 8 0
2 1760 8 3
3 1761 8 24
4 1762 8 9
5 1763 8 5
6 1764 8 10
7 1765 8 24
8 1766 8 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.