Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Tobakk, hollandsk spinn, store rull, pund, 100

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1759 12 35
2 1760 12 27
3 1761 13 16
4 1762 12 51
5 1763 12 45
6 1764 12 14
7 1765 12 36
8 1766 12 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.