Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Tobakk, karvet, pund, 100

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1759 11 91
2 1761 12 0
3 1762 12 0
4 1763 12 7
5 1764 12 16
6 1765 12 58
7 1766 12 27

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.