Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Tobakk, matter, skålpund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1737 18
2 1738 18
3 1739 16
4 1740 15
5 1741 20
6 1742 19
7 1743 14
8 1744 17
9 1745 17
10 1746 18
11 1747 18
12 1748 19
13 1749 19
14 1750 19
15 1751 18
16 1752 17
17 1753 17
18 1754 11
19 1755 17
20 1756 17
21 1757 19
22 1758 17
23 1760 18

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.