Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Tobakk, matter, hollandsk, skålpund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1760 19
2 1761 19
3 1762 20
4 1763 19
5 1764 19
6 1765 20
7 1766 20
8 1767 19
9 1768 20
10 1769 20
11 1770 19
12 1771 20
13 1772 20
14 1773 20
15 1774 22
16 1775 23
17 1776 22
18 1777 25
19 1778 30
20 1779 29
21 1791 13
22 1793 17
23 1794 17
24 1799 34
25 1800 34

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.