Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Tobakk, matter, trondhiems, skålpund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1760 17
2 1761 18
3 1762 17
4 1763 17
5 1764 17
6 1765 17
7 1766 17
8 1767 17
9 1768 17
10 1769 17
11 1770 17
12 1771 17
13 1772 17
14 1773 17
15 1774 19
16 1775 19
17 1777 19
18 1783 16
19 1784 15
20 1785 13
21 1786 12
22 1787 12
23 1788 13
24 1789 13

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.