Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Torsk og kabelau, lester, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1759 25 58
2 1760 25 6
3 1761 29 1
4 1762 26 84
5 1763 30 54
6 1764 30 9
7 1765 30 27
8 1766 33 94

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.