Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Torsk, bismerpund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fritzøe
Fra Til
1 1744 36
2 1745 36
3 1746 36
4 1747 36
5 1748 36
6 1749 36

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.