Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Torsk, saltet, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fredrikstad Kristiansand Mandal Tønsberg V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 1714 4 0 4 0 4 0
2 1722 3 40 3 40
3 1737 4 0 2 24 2 57
4 1738 3 48 2 53 2 68
5 1741 3 11 3 11
6 1742 3 48 3 48
7 1745 3 48 3 48
8 1754 4 0 4 0
9 1755 4 0 4 0
10 1757 2 52 4 12 3 28
11 1758 2 59 4 0 3 19
12 1759 4 0 4 0
13 1760 3 94 3 94
14 1761 4 24 4 24
15 1762 4 22 4 22
16 1763 4 13 4 13
17 1764 4 6 4 6
18 1765 4 0 4 0
19 1766 4 0 4 0 4 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.