Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Torsk, saltet, efterskreven, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Flekkefjord
Fra Til
1 1751 2 0 2 12
2 1752 1 84
3 1753 2 0
4 1754 2 32

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.