Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Torsk, tør, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fredrikstad
Fra Til
1 1736 1 0
2 1738 1 0 1 6
3 1739 1 0 1 12
4 1742 1 0 1 24

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.