Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Torsk, tørr, bismerpund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fritzøe
Fra Til
1 1745 36
2 1746 36
3 1749 36
4 1750 39
5 1751 44
6 1752 42
7 1753 40
8 1754 40
9 1755 40
10 1757 40
11 1758 40
12 1759 41
13 1760 44

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.