Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Tran, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1759 8 12
2 1760 8 19
3 1761 7 89
4 1762 8 80
5 1763 9 32
6 1764 9 4
7 1765 10 49
8 1766 10 57

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.