Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

VEAL [KALVEKJØTT] - Veal, average quality - B3_1, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1830 11
2 1835 18
3 1836 22
4 1837 22
5 1838 13
6 1839 21
7 1840 22
8 1841 14
9 1842 13
10 1843 14
11 1844 14
12 1845 15
13 1846 13
14 1847 18
15 1848 16
16 1849 14
17 1850 15
18 1851 15
19 1852 19
20 1853 14
21 1854 17
22 1855 18
23 1856 21
24 1857 21
25 1858 18
26 1859 18
27 1860 19
28 1861 21
29 1862 20
30 1863 18
31 1864 18
32 1865 17
33 1866 19
34 1867 19
35 1868 19
36 1869 21
37 1870 21
38 1871 20
39 1872 21
40 1873 22
41 1874 23
42 1875 26
43 1876 26

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.