Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

VEAL [KALVEKJØTT] - Veal, average quality - B3_15, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1864 9
2 1865 8
3 1866 9
4 1867 9
5 1868 9
6 1869 8
7 1870 8
8 1871 8
9 1872 9
10 1873 9
11 1874 12

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.