Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

VEAL [KALVEKJØTT] - Veal, average quality - B3_8, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1841 17
2 1842 17
3 1843 16
4 1844 16
5 1845 17
6 1846 17

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.