Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

VEAL [KALVEKJØTT] - Veal, average quality - B3_9, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1864 23
2 1865 24
3 1867 22
4 1868 24
5 1869 23
6 1870 23
7 1871 23
8 1872 23
9 1873 24
10 1874 27
11 1875 28
12 1876 27

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.