Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vin, St. Martens, anker, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1759 2 11
2 1760 2 21
3 1761 2 13
4 1762 2 18
5 1763 2 2
6 1764 2 24
7 1765 2 14
8 1766 2 3

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.