Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vin, bordeaux, anker, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1759 4 11
2 1760 4 48
3 1761 4 49
4 1762 4 38
5 1763 4 38
6 1764 4 69
7 1765 4 56
8 1766 5 7

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.