Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vin, portugisisk, anker, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1759 4 28
2 1761 5 0
3 1762 4 36
4 1764 4 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.