Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

WHEAT [HVETE] - Archangel - A3_7, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1801 12 46
2 1802 11 30
3 1805 10 0
4 1808 14 31
5 1809 17 41
6 1810 22 10
7 1811 32 89
8 1812 63 79
9 1813 130 0

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1820 7 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.