Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

WHEAT [HVETE] - Foreign, mostly Danish - A3_10, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 2 100
2 1826 3 113
3 1827 4 99
4 1828 5 27
5 1829 7 88
6 1830 6 108
7 1831 7 74
8 1832 6 87
9 1833 4 116
10 1834 3 92
11 1835 3 75
12 1836 4 5
13 1837 4 40
14 1838 5 36
15 1839 7 43
16 1840 6 6
17 1841 4 102
18 1842 5 13
19 1843 4 31
20 1844 4 10
21 1845 4 40
22 1846 5 74
23 1847 7 28
24 1848 5 58
25 1850 4 75
26 1851 4 68
27 1852 4 50
28 1853 6 38
29 1854 7 97
30 1855 8 55
31 1856 8 41
32 1857 7 12
33 1859 5 52
34 1860 6 88
35 1861 6 117
36 1862 6 39
37 1870 6 19
38 1871 6 100
39 1872 6 83

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.