Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

WHEAT [HVETE] - Latvia - A3_4, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1768 5 8
2 1769 4 53
3 1770 4 2
4 1771 4 58
5 1773 5 24
6 1774 4 19
7 1775 5 39
8 1776 4 0
9 1777 4 0
10 1784 5 16
11 1785 4 82
12 1787 4 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.