Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

WHEAT [HVETE] - Polish red - A3_5, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1784 5 72
2 1785 5 27
3 1786 5 67
4 1787 5 1
5 1788 4 75
6 1789 7 39
7 1790 7 25
8 1791 5 46
9 1792 4 71
10 1793 4 79
11 1794 5 81
12 1795 7 17
13 1796 7 43
14 1797 5 75
15 1798 4 93
16 1799 5 81

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.