Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

WHEAT [HVETE] - Swedish - A3_8, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1849 3 94
2 1854 6 84
3 1855 7 111
4 1856 7 26
5 1857 5 71
6 1860 6 115
7 1861 5 76
8 1862 6 72
9 1863 4 96
10 1864 4 41
11 1865 4 78
12 1866 5 96
13 1867 6 21
14 1868 6 60
15 1870 5 30
16 1874 5 48
17 1875 4 112
18 1876 5 60

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.