Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

WHEAT [HVETE] - Wheat average annual import price - A3_11, kg, 100

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Nasjonal
Fra Til
1 1873 6 48
2 1874 5 111
3 1875 4 86
4 1876 5 36

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.